מה זה מקווה?

רותי לבייב יליזרוב מסיירת
במקווה בגני תקווה

אופרה ווינפרי מסיירת
במקווה בניו יורק

כשטיירה באנקס שומעת לראשונה
על מצוות טהרת המשפחה